Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Zámek Hradec nad Moravicí
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Zámek Hradec nad Moravicí

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Existuje možnost parkování na náměstí před vstupem do areálu, vyhrazená parkovací místa nejsou k dispozici. Přístup k areálu po dlážděném náměstí s mírným sklonem ve směru chůze.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

Shodný bezbariérový vstup do venkovních prostor, bez poplatku. Pohyb v areálu po štěrkovém povrchu, místy s mírným podélným sklonem. Občasným nerovnostem se lze vyhnout. Pro pohyb na vozíku se doporučuje asistence. K dispozici sporadicky rozmístěné lavičky, venkovní hygienické zařízení není dostupné.

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Pro osoby na vozíku je zpřístupněno přízemí zámku. Shodné vstupy do objektu, bariéry v podobě schodů lze překonat mobilní rampou s asistencí. Na komunikační trase se vyskytují překážky v podobě vyšších prahů a spár dlážděných povrchů. V místnostech s expozicí je zachován dostatečný prostor pro otočení a manipulaci. K dispozici je bezbariérové WC.

D. SLUŽBY

Vstup zdarma s asistenčním psem. Nárazové programy pro rodiny s dětmi a virtuální prohlídka zámku. Jiné služby pro osoby s omezenou schopností pohybu nejsou dostupné.