Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Divadlo Jiřího Myrona
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Divadlo Jiřího Myrona

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Parkoviště naproti objektu včetně vyhrazených parkovacích míst. Dlažba, v dobrém stavu. Přístupový chodník dlážděný, v dobrém stavu, v rovině. Z parkoviště na přístupový chodník nutno překonat frekventovanou vozovku a obrubník.

B. VENKOVNÍ PROSTORY
C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny - za předpokladu asistence je bezbariérový. Pro pohyb v interiéru zachována dostatečná šířka komunikačních cest a nájezdy u schodiště. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je objekt 100 % přístupný. K dispozici jsou odpočinková sezení i bezbariérové WC.

D. SLUŽBY

Personál není proškolen v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. V provozu kavárna. K dispozici informace v tištěné a elektronické formě včetně virtuální prohlídky, v českém a anglickém jazyce.