Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Zámek Fryštát
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Zámek Fryštát

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Více možností parkování v blízkosti objektu, na náměstí s vyhrazeným parkovacím místem v dobrém stavu. Přístupový chodník k objektu po dlážděném chodníku v dobrém stavu, v rovině, bez nutnosti překračování vozovky.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

K zámku přiléhá rozsáhlý park Boženy Němcové (samostatný turistický cíl)

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny - bezbariérový. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je objekt 100 % přístupný, expozice v 1. patře přístupná pomocí schodolezu. Dostatečný manipulační prostor v místosti s expozicí. Umístění exponátů ve vyhovující výšce, prohlídka doprovázena výkladem. K dispozici je bezbariérové WC. Bez odpočinkových sezení podél prohlídkové trasy.

D. SLUŽBY

Průvodce má zkušenostmi v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. Vstup s asistenčním psem možný bez poplatku. K dispozici informace v tištěné a elektronické verzi, prodej suvenýrů. Celoročně v provozu zámecká restaurace s bezbariérovým vstupem, k dispozici dětská židle.