Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Rozhledna Ježník
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Rozhledna Ježník

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Možnost parkování na asfaltové točně autobusu, 1 km od objektu. Přístup k objektu po asfaltové komunikaci, štěrkovém chodníku a lesní pěšině posypané štěrkem s přirozenými terénními nerovnostmi. Pro pohyb na vozíku doporučena asistence.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

Přístup do venkovních prostor neomezen. Lesní terén s přirozenými nerovnostmi. Odpočinková sezení se nevyskytují. Hygienické zařízení není k dispozici. Informační tabule u paty rozhledny s orientační mapkou okolí a informacemi ve vhodné výšce.

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Vstup na rozhlednu (dřevěná konstrukce) je bariérový - schody. K vyhlídce vede 62 schodů, schodiště opatřeno zábradlím.

D. SLUŽBY

Objekt není obsluhován personálem. Nejsou dostupné služby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. K dispozici základní informace v elektronické formě.