Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Státní zámek Raduň
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Státní zámek Raduň

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Možnost parkování přímo u zámku nebo oranžerie - celkem 8 míst. Vzdálenější parkoviště v obci jsou vzhledem k charakteru přístupového chodníku (terénní nerovnosti, prudké a táhlé stoupání) pro osoby s omezením pohybu a orientace nevhodná.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

Vstup do areálu zámeckého parku bez omezení, bez překážek. Vstup do parku u oranžerie průchodný bez problému. Prostory zámeckého parku mají přírodní svažitý terén s četnými nerovnostmi. Pro pohyb na vozíku doporučena asistence. Prostor parku u oranžerie je sjízdný bez problému, k dispozici jsou zde odpočinková sezení. WC není k dispozici.

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je přístupný pouze interiér oranžerie - pomocí nájezdových lyžin. K dispozici jen běžné - bariérové WC. Interiér zámku je zcela nepřístupný.

D. SLUŽBY

Personál není proškolen ale má zkušenosti v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. K dispozici informace v elektronické formě včetně virtuální prohlídky. Bez možnosti občerstvení. Doprovodný program pro širokou veřejnost.