Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Dolní oblast Vítkovice - Plynojem
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Dolní oblast Vítkovice - Plynojem

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Velkokapacitní parkoviště s cca 600 místy a odpovídajícím počtem vyhrazených parkovacích míst bude zprovozněno na podzim 2012. Přístupový chodník k objektu povede po asfaltové ploše parkoviště, přes dlážděnou plochu před objektem v dobrém stavu, v rovině, bez nutnosti překračování vozovky.

B. VENKOVNÍ PROSTORY
C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny - bezbariérový. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je objekt 100 % přístupný. Dostatečný manipulační prostor pro pohyb na komunikačních trasách. K dispozici je bezbariérové WC. Orientační ani informační prvky zatím nejsou k dispozici.

D. SLUŽBY

Personál není proškolen v oblasti specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup s asistenčním psem možný po předchozí domluvě. K dispozici informace v elektronické formě. Stánek s občerstvením.