Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Muzeum Třineckých železáren a Města Třince
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Muzeum Třineckých železáren a Města Třince

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Parkování v areálu, v těsné blízkosti objektu, bez vyhrazeného parkovacího místa. Přístup k objektu po dlážděném chodníku v dobrém stavu, s mírným podélným sklonem.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

K muzeu patří venkovní prostor kolem parkoviště, na kterém jsou umístěny nadměrné exponáty hutnického zařízení. Přístupnost přímo z plochy parkoviště nebo vstupní brankou od hlavní cesty - šířka 8800 mm. Před vstupem do muzea je lavička, výška sedu 390 mm, s opěrkou na ruce i záda.

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny - bariérový. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je přístupné pouze 1. podlaží - dočasné výstavy a audiosál. Stálá expozice ve 2. podlaží je přístupná jen schodištěm. Dostatečný manipulační prostor ve výstavních místnostech. Audiovizuální prezentace, prohlídka doprovázena výkladem. K dispozici běžné WC. Bez odpočinkových sezení podél prohlídkové trasy.

D. SLUŽBY

Personoál není proškolen ale má zkušenostmi v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. Vstup s asistenčním psem možný bez poplatku. K dispozici informace v tištěné a elektronické verzi, prodej suvenýrů a drobného občerstvení v pokladně.