Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Zámek Kravaře
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Zámek Kravaře

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

Možnost parkování před bránou do areálu nebo u bočního vstupu, včetně vyhrazených parkovacích míst. Přístup k zámku po ploše parkoviště a zámeckým parkem po udržovaném štěrkovém chodníku v rovině.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

Dva vstupy do areálu zámeckého parku shodné pro všechny, bez překážek. Prostory zámeckého parku v rovině, chodníky udržované, bez výškových rozdílů. K dispozici jsou odpočinková sezení. Bezbariérové WC není k dispozici. U hlavního vstupu orientační plánek parku.

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny - bezbariérový přístup pouze do zádveří zámku, prohlídka přístupná po schodech. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je prohlídková trasa nepřístupná. Prohlídková trasa není řešena s ohledem na osoby se smyslovým postižením. K dispozici jen běžné WC v zámecké restauraci.

D. SLUŽBY

Personál není proškolen v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. K dispozici informace v tištěné i elektronické formě včetně virtuální prohlídky. V provozu je zámecká restaurace s bariérovým přístupem. Vstup s asistenčním psem možný, bez poplatku. V pokladně k dispozici suvenýry.