Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Dinopark Ostrava
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Dinopark Ostrava

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
A. PŘÍSTUP K OBJEKTU

V bezprostřední blízkosti objektu je asfaltové parkoviště včetně vyhrazených parkovacích míst na dlažbě v dobrém stavu bez defetků, v rovině. Přístupová cesta ke vstupu do parku je přímo z plochy parkoviště, částečně po dlážděném chodníku v dobrém stavu.

B. VENKOVNÍ PROSTORY

Vstup do areálu shodný pro všechny - turniket. Horní část parku je sjízdná i pro osoby na vozíku, dolní část je nepřístupná. Podél trasy je k dispozici je dostatek odpočinkových sezení, orientační i informační tabule.. K dispozici je WC označené jako bezbariérové - vyhovuje pouze prostorově.

C. VNITŘNÍ PROSTORY

Shodný vstup pro všechny do prostor 3D kina i expozice. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je kino 100% přístupné, expozice je přístupná za předpokladu překonání prahu a zvládnutí pohybu po roštu. Dostatečný manipulační prostor v interiéru. 3D kino nabízí audio-video projekci. Umístění exponátů a popisků v expozici v různé výšce.

D. SLUŽBY

Personál není proškolen ale má zkušenosti v oblasti komunikace s osobami se specifickými potřebami. Možnost občerstvení a nákupu suvenýrů. K dispozici informace v tištěné i elektronické formě. Speciální vláček a další atraktivity pro děti.