Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Doteky přírody a ticha
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Doteky přírody a ticha

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři

Popis regionu
Hlučínsko je z hlediska historického vývoje snad nejvíce atypický region na území Moravskoslezského kraje. Obce okolo Hlučína byly do konce 1. světové války součástí Německé říše, přesněji její nejsilnější části Pruského království. Na rozdíl od ostatních částí nově vzniklého samostatného Československého státu, které se vyčlenily z Rakousko-Uherské monarchie, bylo Hlučínsko k tomuto státu připojeno jako bývalé území monarchie jiné. Připojení Hlučínska tak bylo složitým procesem, který byl dokončen teprve v roce 1920 a u obcí Hať a Píšť dokonce až o tři roky později. Stalé soužití s Němci ovlivnilo osobitou mentalitu zdejších obyvatel, známou pod lidovým pojmenováním „prajzáctví“ a vyznačující se silnou konzervativní odpovědností k majetku, rodině a často i víře a smyslem pro řád.

 

Popis výletu
Výlet začneme v Píšti, do které po cestě z metropole Moravskoslezského kraje dojedeme autem nebo autobusem. Jsme v místě, kde se v minulosti střetávaly – v dobrém i zlém – zájmy i emoce Čechů, Němců a Poláků. Nikoli náhodou byl proto biskupem ostravsko-opavské diecéze v nově se sjednocující a demokratické Evropě dnešní doby prohlášen místní kostel sv. Vavřince za místo zasvěcené modlitbám za mír a usmíření mezi národy. Stalo se tak v roce 2002, kdy byla Píšť uznána za mariánské poutní místo. Mariánské proto, že jeho nejcennějším artefaktem je obraz Matky Boží Čenstochovské posvěcený v roce 2001 ve Vatikánu papežem Janem Pavlem II. Také pro osoby na vozíku dobře přístupné parkové sluneční hodiny z roku 2005, které se nacházejí v sousedství kostela a patří k největším svého druhu v Evropě, mají pro návštěvníka zajímavý duchovní kontext. Jejich citlivé přírodní řešení může navíc připomínat technické vnímání světa a času z doby, kdy tento kraj osídlovaly „pohansky“ smýšlející keltské a později germánské kmeny. Spolu s křesťanským poutním chrámem, jehož stín na tyto hodiny dopadá, může být pro citlivého návštěvníka současná Píšť jakýmsi nadčasovým průsečíkem duchovního vnímání světa.

 

V sousední Bělé, do které se pohodlně dostaneme po zelené turistické značce po dvou a půl kilometrech, pak můžeme pokračovat v hledání duchovního rozměru a vazby člověka na přírodní podstatu, ze které vychází a do které se vrací. Zdejší bazénky, založené na Priessnitzově metodě léčby, mohou pomoci našemu psychicko-somatickému strádání ze všedních dnů, řekněme, moderního stylu života. Blahodárná koupel dolních končetin v chladné vodě většího bazénku o teplotě 8–15 ° C totiž působí proti fyzickým i psychickým stresům a koupel horních končetin ve stejné vodě menšího bazénku vede k vymizení migrén a nespavosti. Po takových očistných procedurách se jistě citlivěji a hlouběji můžeme věnovat zdejší cestě křesťanským labyrintem, který – jak praví zpráva o něm – nabízí čas k zastavení, rozjímání a odpočinku. Po této duchovní proceduře se ještě můžeme podívat do nedalekého lesa Pavlačka s lesním pramenem Židlo. Podle pověsti má léčivé účinky při očních zánětech nebo ekzémech kůže. Blíží-li se náš čas k návratu, můžeme poslední setkání s duchovním odkazem této vesnice věnovat zastavení u umělé skalní jeskyňky připomínající zjevení Panny Marie ve francouzských Lurdech z poloviny 19. století. Byť při těchto setkáních s přírodou a památkami v Bělé a Píšti šlo o poznání, co do velikosti pouze malých míst, záleží hloubka jejich poznání na každém z těch, kdo je navštíví a  poznat chtějí.

Cílové skupiny
-
senioři – celá trasa
- osoby na vozíku - Křesťanský labyrint v Bělé a Sluneční hodiny v Píšti
- osoby s postižením sluchu - celá trasa
  

Doporučená forma turistiky: autoturistika + pěší, bus + pěší 

 

Možné spojení: bus

 

Trasa: Píšť - Bělá u Píště

 

Délka trasy: 7 km

Cíle u tipu na výlet

Trasy u tipu na výlet