Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Na slezské dědině
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Na slezské dědině

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři

Popis  regionu
Trasa spojuje nejzajímavější místa západní části Opavska osídlené původním českým obyvatelstvem. Opava vždy byla jedním z nejdůležitějších měst v dnešní české části Slezska, po tzv. slezských válkách v polovině 18. století se stala hlavním městem zbylé části (tehdy ještě rakouského) Slezska. Její význam podtrhuje mnoho významných institucí, z nichž Slezské zemské muzeum lze právem považovat za nejvýznamnější.

 

Holasovice se nacházejí na řece Opavě mezi Krnovem a Opavou, při státní silnici spojující tato města. Vesnicí prochází cyklostezka č. 55 „Slezská magistrála“, uprostřed vesnice je na návrší areál bývalého velkostatku (Dvora). Historie osídlení návrší sahá hluboko do historie, bylo zde mimo jiné jedno z významných hradišť slovanského kmene Holasiců, odtud i název obce. Dnes se ve vybraných budovách Dvora nachází expozice muzea Slezský venkov, která popisuje život lidí na slezském venkově především v první polovině 20. století. V obci se narodil Pavel Křížkovský, český hudební skladatel, sbormistr, katolický kněz a učitel Leoše Janáčka. Na místě jeho rodného domu je dnes místní knihovna s pamětní síní, vnější fasádu s výjevy z Křížkovského skladeb zdobí fresky Valentina Držkovice.


Popis výletu
Výlet začíná v centru Opavy u Obecního domu. Než se vydáme poznávat historii slezského venkova, nenecháme si ujít stálou expozici Cesta města, která nám přiblíží vývoj Opavy. Následně pokračujeme k výstavní budově Slezského zemského muzea, která se nachází nedaleko vlakového nádraží Opava - východ i blízkých autobusových zastávek. Jde o nejstarší muzejní instituci v České republice, založenou v roce 1814 při tamějším německém gymnáziu. V hlavní výstavní budově umístěné v prstenci parků na místě bývalých hradeb lze zhlédnout přírodovědecké i společenskovědní expozice. Po celkové rekonstrukci hlavní historické výstavní budovy jsou interiéry bezbariérové.

Po zhlédnutí expozice pokračujeme po cyklotrase „Slezská magistrála“ proti proudu řeky Opavy až do 10 km vzdálených Holasovic. Při cestě projedeme Městskými sady, cesta je asfaltová, místy vede po místních komunikacích. Muzeum Slezský venkov je v Holasovicích umístěno v centru obce poblíž mateřské školy (majestátní budova s věží). Expozice vznikla na podzim roku 2011 v prostorách bývalého ovčína. Zaměřuje se především na bydlení, drobná řemesla a místopis Slezska, s důrazem na nejbližší okolí. K dispozici jsou také dobové knihy a tiskoviny. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření především o velké zemědělské exponáty a stroje.

Z muzea je to jen 200 metrů k pamětní síni rodáka Pavla Křížkovského, což si nenecháme ujít. Po předchozí domluvě je síň přístupná i pro osoby na vozíku, a to po dobu výpůjční doby knihovny. Vrátit do Opavy se můžeme stejnou trasou nebo vlakem z nedaleké železniční zastávky.

Cílové skupiny
-
senioři
- rodiče s dětmi
- osoby na vozíku - Slezské zemské muzeum v Opavě (bezbariérová budova), Muzeum Slezský venkov v Holasovicích (nutná asistence),
- osoby s postižením sluchu

 

Forma turistiky: cykloturistika (cyklotrasy č. 55 Slezská magistrála), autoturistika se zastávkami a krátkými vycházkami, pěší  

 

Možné spojení: bus, vlak

 

Trasa: Opava - Holasovice - Opava

 

Délka trasy: 22 km

Cíle u tipu na výlet

Trasy u tipu na výlet