Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Hradeckým panstvím
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Hradeckým panstvím

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři

Popis regionu
Hradec nad Moravicí patří díky zámku k jedněm z nejnavštěvovanějších míst v Moravskoslezském kraji. Na vyvýšených místech v okolí Hradce nad Moravicí se nacházejí tzv. šance (někdy také nazývané jako švédské šance). Jsou to systémy obranných valů a příkopů, které byly vybudovány za slezských válek ve druhé polovině 18. století na obranu proti tehdejšímu Prusku. Dnes jsou většinou zarostlé nebo rozorané, avšak v terénu stále patrné. Najdeme je i na vrcholu Kalvárie (414 m), kam je cesta z Hradce lemována křížovou cestou.

 

Na silnici a trase cyklostezsky č. 6141 se mezi Jakubčovicemi a Skřipovem nachází hájovna poblíž lokality Mostky. Jak je z názvu patrné, jde o zbytky nikdy nedokončené železniční tratě z Opavy přes Fulnek do Trenčína, jejíž stavba probíhala v letech 1873–74. Na trase zamýšlené železnice je dodnes patrné těleso dráhy,  náspy a zářezy.


Popis výletu
Náš výlet začíná v Hradci nad Moravicí, kam se dá z Opavy pohodlně dopravit vlakem, autobusem i po cyklostezce č. 551 Opava-Kružberk. Podíváme se na nejzajímavější místa v okolí. Začneme prohlídkou zámku, který se nachází  asi 1 km od železničního a autobusového nádraží a je viditelný zdaleka. Zámek se strategicky vypíná nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná, což jej předurčovalo stát se bezpečným útočištěm. Proto někdejší slovanské hradisko z 8. století bylo vystřídáno knížecím hradem Přemyslovců, později přebudovaným Přemyslem Otakarem II. na hrad s fortifikací. Na počátku novověku byla zahájena renesanční přestavba středověkého hradu na renesanční sídlo s okrasnou zahradou a lesoparkem. V 19. století pak přibyla neogotická brána s konírnou, dnes upravenou na restauraci. Horní části parku vévodí Bezručova vyhlídka s výhledem na Hradec nad Moravicí a Opavu. Přístupnost zámku pro osoby na vozíku je zajištěna mobilními nájezdovými rampami, což zpravidla vyžaduje asistenci.

Po prohlídce zámku pokračujeme směrem na vrch Kalvárie. Pokud jdeme pěšky, můžeme zvolit trasu po zelené turistické trase vedoucí ze zámku do Kyjovic, příp. žlutý turistický okruh vedoucí z Hradce přímo na rozhlednu Šance po polní cestě lemované zastaveními křížové cesty. Pro cyklisty je vhodnou volbou cyklotrasa č. 6141. Cesta dále pokračuje pohodlně po zelené turistické trase přes Jakubčovice až k rozhledně Šance. Jde o moderní dřevěnou rozhlednu 15,5 m vysokou, postavenou v roce 2005, ze které si po zdolání asi 60 schodů vychutnáme pohled na "hradecké panství".  Při cestě dolů se držíme značené cyklotrasy, abychom se podívali na zbytky nedokončené železniční tratě. Výlet zakončíme v Jakubčovicích, kam dojdeme po modré turistické značce.

 Cílové skupiny
- senioři - celá trasa
- rodiče s dětmi - celá trasa
- osoby na vozíku - samostatně zámek Hradec nad Moravicí
- osoby s postižením sluchu - celá trasa

 

Forma turistiky: autoturistika (se zastávkami a krátkými vycházkami), cykloturistika (cyklotrasy č. 6141 a č. 6078), pěší

 

Možné spojení: bus (Opava - Hradec nad Moravicí, Jakubčovice), vlak (Opava - Hradec nad Moravicí)

 

Trasa: Hradec nad Moravicí (Zámek) - Kalvárie - Jakubčovice

 

Délka trasy: 11 km (Hradec nad Moravicí - Kalvárie - Jakubčovice, rozhledna Šance a zpět), při delší variantě (po cyklotrase č .6141 přes Mostky) nárůst o 2 km v každém směru.

Cíle u tipu na výlet

Trasy u tipu na výlet