Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Venkov v Poodří - Moravském Kravařsku
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Venkov v Poodří - Moravském Kravařsku

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři

Popis regionu
Bartošovice jsou obec, která leží v údolní nivě řeky Odry, asi 6 km od města Studénky. Mikroregion Odersko se vyznačuje bohatými lesy s množstvím přírodních zajímavostí
a krásných scenérií, je tvořen územím devíti obcí v západní části okresu Nový Jičín. Přirozeným správním centrem mikroregionu je město Odry na horním toku jedné z nejvýznamnějších evropských řek. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s renesančními domy (v jednom z nich sídlí Muzeum Oderska) a dále zbytky středověkého opevnění s polokruhovitou baštou. Oderskem prochází několik turisticky značených tras a cyklotras. V zimě je krajina ideálním terénem pro běžecké i sjezdové lyžování. Oderskou přírodou vede naučná stezka Stříbrný chodník vedoucí kolem soustavy Oderských rybníků, kde je možné pozorovat bohatou fauni i floru. 


Popis výletu
Výlet začíná v obci Bartošovice. Na bývalé faře, později loveckém zámečku, v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla se od roku 1983 nachází Záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Základ ochranného programu pro živočichy je dnes rozšířen téměř na všechny druhy volně žijících živočichů. Součástí areálu je Centrum ekologické výchovy se stálou expozicí „Příroda a lidé Poodří“ a venkovní expozice živých zvířat. Centrum nabízí ekovýchovné programy školám všech stupňů i prohlídky jednotlivcům, seniorům a rodinám. Areál je zčásti bezbariérový a je vždy procházen společně s průvodcem. Parkovat lze přímo před objektem nebo cca 50 m od zámku. První kroky návštěvníka míří do budovy se stálou expozicí, schodiště je řešeno mobilní nájezdovou rampou, kde se zároveň nachází bezbariérové WC. Některé exponáty si lze osahat nebo si lze dojednat specifický program, příkladem může být pozorování dravců za pomocí web kamery. Prohlídka dále pokračuje venkovní expozicí živých zvířat s ukázkou krmení nebo jiných aktivit. Další zastávkou, tentokrát pouze pro návštěvníky bez pohybového omezení, je zámek Bartošovice s přilehlým parkem, kde je k vidění unikátní památný strom platan javorolistý, největší žijící organismus u nás (je spjat s pověstí o věrné Meinertově lásce). V zámku je v 1. patře umístěno informační centrum a reprezentativní prostory zámku, ve 2. patře expozice Moravského Kravařska, která jistě potěší malé i velké. Komplex historických budov dotváří kostel sv. Petra a Pavla a Meinertova hrobka, romantická stavba z 1. poloviny 19. století. Ve vzdálenosti 2,5 km se nachází také rybniční soustava horního a dolního rybníku s hnízdícími ptáky. Je zastávkou místní 5 km dlouhé zámecké naučné stezky.Součástí je také zastávka u vodního mlýna v Bartošovicích s komplexem vodohospodářských staveb. Každoročně v rámci konání kulturní akce „Otevírání Poodří“ a „Pooderské rybářské slavnosti“ jsou v budově mlýna vystaveny práce studentů či fotogalerie. Po předchozí telefonické domluvě s majitelem si lze sjednat též individuální prohlídku. Další unikátní mlýn s funkčním zařízením se nachází v Odrách, v místní části Loučky, cca 27 km od Bartošovic. Mlýn Wesselsky (obyvateli Louček nazýván Pazderův) je významnou technickou památkou s ojedinělou mlýnskou technologií, funkčním mlýnským kolem  o průměru 3,60 m a obnovenou transmisí pro pohon zemědělských strojů. Areál mlýna vznikl v polovině 17. století, je zde dochována i původní kamenná dlažba. Nyní je ve vlastnictví straší dcery Huberta Pazdery, která spolu s manželem usiluje o zachování této památky,  a proto mlýn postupně obnovují. Mlýn nyní slouží jako muzeum s možností ubytování.

Cílové skupiny
- senioři - celá trasa
- rodiny s dětmi - celá trasa
- osoby na vozíku - zámek a mlýn jen exteriér
- osoby s postižením zraku - celá trasa
- osoby s postižením sluchu - celá trasa


Forma turistiky: autoturistika, cykloturistika, pěší turistika


Možné spojení: bus, vlak (zastávka Odry-Loučky je bezbariérová)


Trasa: Bartošovice (Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, Zámek Bartošovice) - Odry (Vodní mlýn Wesselsky)

 

Délka trasy: 25  km

Cíle u tipu na výlet

Trasy u tipu na výlet