Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Chodníčky v Podbeskydí
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Chodníčky v Podbeskydí

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
Průběh trasy
1. úsek
Od: 0,0 km   Do: 0,5 km   Povrch: Asfalt   Sklon: Prudké klesání a stoupání, následně pozvolné klesání   Šířka: 3 - 4 m   Bariéry: Bez bariér.  
2. úsek
Od: 0,5 km   Do: 2,0 km   Povrch: Asfalt, lesní cestička - hlína, jehličí, kořeny, kameny   Sklon: Pozvolné stoupání   Šířka: 3 - 4 m   Bariéry: Od 4. k 5. zastavení vede trasa lesním chodníčkem. Tento úsek lze vynechat a jít rovnouk 6 zastavení.  
3. úsek
Od: 2,0 km   Do: 3,2 km   Povrch: Asfalt   Sklon: Mírné klesání   Šířka: 3 - 4 m   Bariéry: Bez bariér.  


A. PŘÍSTUP K TRASE

Je k dispozici parkoviště, bez vyhrazených míst. Navazuje přímo na začátek trasy, proto není hodnocen přístupový chodník. K dispozici WC na železniční stanici, není bezbariérové.

B. TRASA

Trasa vede po zpevněném povrchu bez defektů, terén mírně zvlněný, na začátku trasy prudší stoupání/klesání. Na trase místo k odpočinku, není zdroj pitné vody, není WC na trase (pouze viz výše). Mezi 4.-5. zastavením obtížnější terén, lze vynechat.

C. OKOLÍ TRASY

Na trase je zařízení s možností občerstvení, povolen vstup s asistenčními psy, nejsou k dispozici služby reagující na zvláštní potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace.