Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Podél Odry
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Podél Odry

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
Průběh trasy
1. úsek
Od: 0,0 km, Polanka, ŽST   Do: 0,5 km, Na Honculi (rozcestí Polanka, most)   Povrch: Chodník   Sklon: téměř rovina   Šířka: 2,5 m   Bariéry: bez bariér, jen u mostu křížení silnice  
2. úsek
Od: 0,5 Na Honculi (rozcestí Polanka, most)   Do: 1,5 km, odbočka   Povrch: Asfaltová cyklotrasa   Sklon: téměř rovina   Šířka: 3 m   Bariéry: bez bariér  
3. úsek
Od: 1,5 km, odbočka   Do: 12 km, Petřkovice, most   Povrch: Úzká cestička nezpevněná, částečně přerušovaná krátkými úseky asfaltu, dále pak zpevněná cesta na protipovodňových valech   Sklon: téměř rovina   Šířka: 0,5 až 3 m   Bariéry: bez bariér.  
4. úsek
Od: 12 km, Petřkovice, most   Do: 12,5 km, Landek park   Povrch: Silnice, chodník asfalt a dlážděná silnice k muzeu   Sklon: téměř rovina   Šířka: 4 m   Bariéry: bez bariér  
5. úsek
Od: 12,5 km, Landek park   Do: 14,0 km, Koblov MHD   Povrch: Zpevněná cesta , končící krátkým asfaltovým úsekem   Sklon: téměř rovina   Šířka: 2 m   Bariéry: bez bariér  


A. PŘÍSTUP K TRASE
V blízkosti začátku trasy není možnost parkování. Autem je možné zajet na odpočivku na trase Na Honculi u Polanky. Na začátku trasy není k dispozici hygienické zařízení.
B. TRASA
Na trase se vyskytuje různorodý povrch, trasa vede v mírném reliéfu bez výškových rozdílů, v nezpevněných úsecích se vyskytují terénní nerovnosti. Na trase není hygienické zařízení, jsou k dispozici lavičky a odpočivka, není zdroj pitné vody.
C. OKOLÍ TRASY
Možnost občerstvení je v areálu Hornického muzea Landek, k dispozici dětské hřiště. Na trasu je povolen vstup s asistenčními psy, speciální služby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou poskytovány.