Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Naučná stezka Stříbrný chodník
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Naučná stezka Stříbrný chodník

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
Průběh trasy
1. úsek
Od: 0,0 km, Zastavení č. 1 (Popis trasy a přírodní park Oderské vrchy)   Do: 0,88 km, Zastavení č. 3 (Loupežník Šimák)   Povrch: Štěrk, kámen, beton, tráva, zemina   Sklon: Do 25 %   Šířka: Průměrně 3,2 m   Bariéry: Velký sklon, nerovnosti, povrch může být za deště rozbahněný  
2. úsek
Od: 0,88 km, Zastavení č. 3   Do: 2,0 km, Zastavení č. 5 (Význam Moravské brány)   Povrch: Lesní cesta, zemina, kámen, tráva   Sklon: Do 18 %   Šířka: 1,3 - 3 m   Bariéry: Velký sklon, vyčnívající objekty, povrch může být za deště rozbahněný  
3. úsek
Od: 2,0 km, Zastavení č. 5    Do: 3,0 km, Zastavení č. 7 (Těžba rud - geologie)   Povrch: Lesní cesta, zemina, kámen   Sklon: 30 - 40 %   Šířka: 0,7 - 1,2 m   Bariéry: prudké stoupání i klesání, povrch může být za deště rozbahněný  
4. úsek
Od: 3,0 km, Zastavení č. 7   Do: 5,0 km, Zastavení č. 9 (Oderský vodní náhon)   Povrch: Lesní cesta, zemina, kámen, štěrk, beton, asfalt, tráva   Sklon: Do 25 %   Šířka: 1,2 - 2,1 m   Bariéry: Velký sklon, vyčnívající kameny, odtok vody, koleje, povrch může být za deště rozbahněný  
5. úsek
Od: 5,0 km, Zastavení č. 9   Do: 6,1 km, Zastavení č. 11 (Rostliny a živočichové Oderských rybníků)   Povrch: Zemina, tráva, lesní cesta, dřevo   Sklon: V rovině   Šířka: 0,4 - 2 m   Bariéry: Lávka, vyčnívající kořeny, kameny, povrch může být za deště rozbahněný  
6. úsek
Od: 6,1 km, Zastavení č. 11   Do: 6,9 km, Zastavení č. 13 (Mokřad)   Povrch: Zemina, tráva, louka   Sklon: Do 30%   Šířka: 0,3 - 2 m   Bariéry: Prudký sklon, lávka, vysoká tráva, vyčnívající objekty, povrch může být za deště rozbahněný   


A. PŘÍSTUP K TRASE

Možnost parkování cca 1,5 km od začátku trasy, včetně vyhrazených parkovacích míst. Povrch parkoviště asfalt/kočičí hlavy. Možnost zastavení všech vozů bez omezení u 1. zastavení (dále zákaz vjezdu). Přístup z parkoviště k začátku trasy po dlážděném chodníku, asfaltové vozovce a štěrkové cestě v dobrém stavu s občasnými nerovnostmi, bez výrazného sklonu. U vstupu na trasu není k dispozici hygienické zařízení ani pokladna.

B. TRASA

Trasa vede převážně nezpevněnou lesní cestou s proměnlivým, místy výrazným sklonem. Na trase jsou lavičky, zastřešená posezení a odpadkové koše. Bez hygienického zařízení na trase. Orientační značení a informační prvky podél trasy.

C. OKOLÍ TRASY

S možností občerstvení na trase. Vstup se psy je povolen. K dispozici tištěné letáky i informace v elektronické podobě. Naučná stezka není obsluhována personálem. Nejsou poskytovány speciální služby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.