Cíle a trasy

Přeskočit na filtr Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj

Můžete filtrovat seznam cílů, tras a tipů na výlet podle uvedených parametrů. Nezaškrtnutí žádné volby znamená zobrazení všech objektů.

Bukovec - Hrčava
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
Senioři

Bukovec - Hrčava

Osoby se zdrav. postižením  |  Rodiny s dětmi  |  Senioři
Průběh trasy
1. úsek
Od: 0,0 km, Bukovec celnice, značka zelená.   Do: 1 km, Odbočka k nejvých. bodu   Povrch: Silnice, asfalt   Sklon: Mírný sklon   Šířka: Do 4 m   Bariéry: Bez bariér  
2. úsek
Od: 1 km, Odbočka k nejvých. bodu, značka zelená.   Do: 3,5 km, Na Dílku   Povrch: Silnička asfalt   Sklon: Větší stoupání   Šířka: Do 4m   Bariéry: Bez bariér  
3. úsek
Od: 3,5 km, Na Dílku, značka žlutá.   Do: 4,5 km, Lupienie (odbočka PL)   Povrch: Zpevněná cesta   Sklon: Mírný sklon   Šířka: Do 4 m   Bariéry: Bez bariér  
4. úsek
Od: 4,5 km, Lupienie (odbočka PL), značka žlutá.   Do: 5,5 km, Hrčava   Povrch: Asfaltová silnička   Sklon: Mírný sklon   Šířka: Do 4 m   Bariéry: Bez bariér  


A. PŘÍSTUP K TRASE

Možnost parkování na začátku i konci trasy, nejsou vyhrazená parkovací místa. Povrch parkoviště drobný štěrk. K dispozici není WC na začátku trasy. Přístupový chodník není, parkoviště navazuji bezprostředně na trasu.

B. TRASA

Z počátku silnice s mírným provozem k osadám, od Dílku na Hrčavu bez aut. provozu, provoz cyklistů. Některé úseky prudké stoupání. Hygienické zařízení není k dispozici, není zdroj pitné vody. Na trase místo k posezení.

C. OKOLÍ TRASY

Možnost občerstvení pouze na začátku a na konci trasy (obchod, restaurace). Vstup s asistenčními psy povolen. Jiné služby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou poskytovány.